Villkor för vår kommissionsförsäljning

Då en person (i avtalet kallad kunden) lämnar egendom (i avtalet kallad varor) till Carousel second hand AB med org nr 559080-1675 (i avtalet kallad Carousel) ingår parterna ett avtal och följande villkor godkänns:

I Carousels kundregister skapas ett kundkonto där kundens namn, personnummer och kontaktuppgifter registreras. Där sparas relevant information om kundens inlämnade varor, försäljning och kommission.

Efter inlämning har kunden inte rätt att begära tillbaka sina varor.

Carousel äger full rätt att välja vilka varor som tas in till kommissionsförsäljning samt prissätta dessa.

Utgående kommission: Trettio procent (30 %) med undantag för kläder och skor från Mini Rodini och Kavat (40%).

Vid stöld, svinn eller skada på vara ersätts kunden motsvarande varans kommission beräknat på förmodat försäljningspris.

Under angiven försäljningsperiod hålls kundens varor till försäljning under en tid som Carousel anser rimlig. Bortvalda och osålda varor lämnar Carousel till utvalda välgörenhetsorganisationer.

Utbetalning av kommission görs personligen till kunden mot uppvisande av legitimation i kassan i Carousels butik.

24 månader efter att kunden senast lämnat in varor förfaller kundens intjänade kommission. 12 månader efter senast avslutade försäljningsperiod inaktiveras kundkontot och kundens personuppgifter raderas från Carousels kundregister.

Utöver vad som regleras i dessa villkor gäller Kommissionslagen (SFS nr: 2009:865) var kunden omnämns som kommittent och Carousel som kommissionär.

Carousel hanterar personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. De personuppgifter som Carousel hanterar omfattar namn, adress, telefonnr, e- postadress och personnummer. Dina kontaktuppgifter kan även användas i informations- och marknadsföringssyfte, dock aldrig av tredje part.

Villkoren i detta avtal gäller fr.o.m. 2021-08-05